Sản phẩm - dịch vụ

Trang chủ » Sản phẩm - dịch vụ

THUÊ LẠI ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm dịch vụ chính của CCN Yên Dương là thuê lại đất trong khu công nghiệp, trong đó đất công nghiệp là sản phẩm mà các Nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất. Một...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG

Địa chỉ: Yên Dương - Ý Yên - Nam Định

Tel: 0961 716 777

Email: info@cumcongnghiepyenduong.com

Website: cumcongnghiepyenduong.com

 

    Translate »