DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG

KHỞI ĐỘNG
DỰ ÁN

– Hỗ trợ thông tin

– Hỗ trợ pháp lý

– Tư vấn môi trường

– Tư vấn hạ tầng, tiện ích

ĐẦU TƯ
DỰ ÁN

– Thực hiện đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh

– Cung cấp thông tin các đơn vị xây dựng uy tín

– Hỗ trợ các thủ tục xin cấp phép xây dựng, PCCC, ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường

KHỞI ĐỘNG
DỰ ÁN

– Tuyển dụng và đào tạo

– Dịch vụ pháp lý

– Cung cấp thông tin quảng bá doanh nghiệp

– Tổ chức các hoạt động, hội thảo định kỳ

– Tư vấn kế toán

– Dịch vụ văn phòng

QUY TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƯ TẠI
CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN DƯƠNG

Địa chỉ: Yên Dương - Ý Yên - Nam Định

Tel: 0961 716 777

Email: info@cumcongnghiepyenduong.com

Website: cumcongnghiepyenduong.com